info@besgenegitimkurumlari.com +90 312 287 87 24

TYT Türkçe Sınav Analizi

26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan TYT’ de Türkçe sorularının konu dağılımları şöyledir:

*5 soru sözcükte ve söz öbeğinde anlam.

*3 soru cümlede anlam.

*25 soru paragrafta anlam (11 olumlu köklü soru, 7 olumsuz köklü soru, 1 anlatım biçimi(tartışmaydı cevabı), 3 soru birbirine bağlı iki sorunun yer aldığı paragraf sorusu vardı)

*2 soru yazım kuralları.

*2 soru noktalama işaretleri.

*3 soru dil bilgisi  (1 ses olayları, 1 cümle ögesi sorulmuş ama karma dil bilgisi, 1 karma dil bilgisi(edat-iyelik eki))

TYT Türkçe sorularında ÖSYM’nin klasik soru anlayışını yansıttığı, soruların geçen senelerde uygulanan sınavlardaki soru tarzına yakın olduğu görülmektedir. Anlam sorularının ağırlıkta olduğu sınav belirleyici olmuştur, bu sınavda; okuduğunu anlama, yorumlama, analiz etme, sentezleme becerilerini ölçen sorular karşımıza çıkmaktadır.

Sözcükte anlam soruları geçen senelere benzer tarzdadır, cümlede anlam soruları ise analiz sentez yapmaya yöneliktir. Bu sınavda geçen sene karşımıza çıkan deyimler konusuna yer verilmemiştir. Geçen sene sorulmayan ses bilgisi konusu ise bu sene sorulmuştur.  Anlatım türleri, paragrafta yan düşünce, ana düşünce, paragraf yapısı konuları önceki senelerde karşılaştığımız gibidir. Diyalog oluşturma biçimindeki paragrafta anlam soru tarzı bu yıl da kullanılmıştır.

Önceki senelerde bir paragrafa dayalı iki soru sistemiyle oluşturulan soru tarzı bu yıl da geçen sene olduğu gibi üç soru şeklinde karşımıza çıkmıştır.

Anlatım bozukluğu konusuna bu sene de yer verilmemiştir.

33 anlam sorusunun 7 dil bilgisi sorusunun olduğu sınavda; anlam soruları disiplinler arası geçişler içeren, kaliteli ve zorlayıcı paragraflardan oluşmaktadır. Paragraflar çok uzun olmasa da anlam derinliği olan, yoğun paragraflardan oluşması nedeniyle ve şıkların birbirine yakın olması nedeniyle öğrenciler Türkçe bölümüne çok fazla zaman ayırmak zorunda kalmıştır.  Öğrencilerin bu paragrafları rahat çözebilmeleri için entelektüel birikime ve kitap okuma alışkanlığına sahip olmaları gerekmektedir. Dil bilgisi soruları ise öğrencinin bilgisini doğrudan ölçmektedir.

Önceki sınavlarda karşımıza çıkan bir soruyla en az beş dil bilgisi konusunun sorgulandığı soru kalıbı son iki sene sorulmamasına karşın bu yıl bu tarzda hazırlanmış iki dilbilgisi sorusu ile karşılaşmaktayız. Bir soruda birçok dil bilgisi konusu sorgulanmıştır

Call Now Button0 312 287 87 24