info@besgenegitimkurumlari.com +90 312 287 87 24

LGS TÜRKÇE DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

LGS TÜRKÇE DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

Bu çalışmayla, 2021 LGS Türkçe testindeki 20 soru ile 8. sınıf Türkçe dersi öğretim programında yer alan 11 kazanımın ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu yıl Türkçe testinin dikkat çeken en önemli özelliği daha önceki yıllardan farklı olarak “dil bilgisi” sorularına yer verilmemesidir. Öğrencilerin dil bilgisi kazanımlarını, okuduğunu anlama kazanımlarına göre daha zor kavradıkları göz önünde bulundurulursa bu alandan soru gelmemesinin öğrencilerin yararına olduğunu düşünülebilir. Ayrıca sınav kazanımları arasında olmasına rağmen ön bilgi gerektiren yazım kuralları, söz sanatları, noktalama işaretleri, metin türleri ve anlatım biçimleri konularından da soru kullanılmamıştır. 2020 yılı Türkçe testine göre bu yıl soru metinlerinin daha kısa olduğu, infografik ve görsel okuma ile çözülebilecek soruların daha az olduğu görülmektedir. Bu durum öğrencilerin okuma yükünün azalmasını ve zamanı daha etkili kullanmalarını sağlamasını beraberinde getirmiştir. Sorular, öğrencilerin seçenekleri her yönüyle değerlendirerek analiz etmesini gerektiriyor. Özellikle Grafik Okuma sorularının Türkçe becerilerini ölçmenin yanı sıra dikkat gerektiren sorular olduğunu görüyoruz. Türkçe sınavının; okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve analitik düşünme becerisi yüksek çocukların fark yaratacağı ayırt edici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. 2022 LGSde ise tüm kazanımlardan soru gelebileceğini düşünerek öğrencilerimizin sistemli bir şekilde çalışma alışkanlığı kazanmasını tavsiye etmekteyiz.

MEB herhangi bir değişiklik yapmaz ise 2022 LGS konuları bu şekilde olacaktır:

2022 LGS Türkçe Konuları

1.Dönem 8.Sınıf Türkçe Konuları

 • DİL BİLGİSİ
  – Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil)
  – Cümlenin Ögeleri
  – Cümle Türleri (İsim ve Fiil Cümlesi, Kurallı ve Devrik Cümle, Basit, Birleşik, Sıralı, Bağlı Cümle)
 • SÖZCÜKTE ANLAM
 • CÜMLEDE ANLAM
  – Cümlede Anlam İlişkileri
  – Cümle Yorumlama
 • METİN TÜRLERİ – SÖZ SANATLARI
  – Metin Türleri (Fıkra, Makale, Deneme, Roman, Destan, Haber, Günlük, Anı, Hikâye, Masal, Fabl, Röportaj, Biyografi, Otobiyografi, Dilekçe, Reklam)
  – Söz Sanatları (Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)
 • YAZIM BİLGİSİ
  – Yazım (İmla) Kuralları
  – Noktalama İşaretleri

2.Dönem 8.Sınıf Türkçe Konuları

 • PARÇADA ANLAM
  – Paragrafın Anlam Yönü
  – Paragrafın Yapı Yön
  – Tablo ve Grafik İnceleme
  – Görsel Yorumlama
  –Sözel Mantık (Akıl Yürütme)
 • CÜMLEDE ANLAM
 • DİL BİLGİSİ
  – Fiillerde Çatı
  – Noktalama İşaretleri
  – Yazım Kuralları
 • ANLATIM BOZUKLUKLARI

 

Call Now Button0 312 287 87 24